Protocol Road Runners Zoetermeer 1,5 meter samen sporten (update 18-11-2020)

Op dinsdag 17 november heeft de regering nieuwe maatregelen aangekondigd om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur van Road Runners Zoetermeer in samenspraak met trainers en de beheerder van het clubgebouw de volgende maatregelen getroffen:

  • Met ingang van woensdagavond 14 oktober 20.00 uur worden geen trainingen meer in verenigingsverband gegeven.
  • Het clubhuis is gesloten. Dat betekent dus ook dat er na die tijd geen massages meer gegeven kunnen worden.
  • De Polderpad Trail, die gepland is op 24 oktober, gaat in de huidige vorm niet door. We gaan hiervoor een virtueel evenement maken, nadere informatie hierover volgt.

Wat kan er nog wel:

  • De lopers kunnen buiten clubverband wandelen en hardlopen, individueel of in groepjes door onderling afspraken te maken. Het is dan aan de lopers zelf om er voor te zorgen dat de groepsgrootte van 4 personen (exclusief een trainer) niet overschreden wordt en er voldoende afstand gehouden wordt.
  • Voor de beginnerscursussen hardlopen en wandelen zijn separate afspraken gemaakt. Dit wordt afgestemd met de trainers van de beginnerscursussen. Die informeren de cursisten.

Bovengenoemde maatregelen zijn van kracht tot nader order.