Mededeling inzake het Coronavirus

Op 23 maart jl. heeft de Nederlandse regering de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus verder aangescherpt. Tot en met 1 juni zijn alle sportevenementen verboden.

Daarnaast wordt een dringende oproep gedaan om alle sociale contacten sterk te beperken. Wij roepen alle leden op om ook de gezondheid van anderen in acht te nemen en niet in groepsverband te gaan trainen.

Meer informatie:

Mocht de situatie voor 1 juni veranderen zullen wij je via deze pagina informeren.