Protocol Road Runners Zoetermeer 1,5 meter samen sporten (update 28-1-2021)

De vereniging Road Runners Zoetermeer gaat als volgt met de situatie om:

  • Er worden geen groepstrainingen gegeven en het clubhuis is gesloten.
  • De trainers faciliteren wel dat de leden kunnen sporten (hardlopen, wandelen, fietsen). Hierbij kan er gedacht worden aan het beschikbaar stellen van een schema, of het opzetten van WhatsApp groepen. De wijze waarop hier aan invulling gegeven wordt is afhankelijk van de trainer en de groep.
  • Alle activiteiten dienen te voldoen aan de richtlijnen van de Atletiekunie / KWBN en RIVM.

Het sporten door RRZ-leden is op eigen gelegenheid en voor eigen verantwoording. We gaan er als RRZ derhalve vanuit dat onze leden de regels van Atletiekunie / KWBN en RIVM naleven. Hou rekening met andere mensen en hou je aan de regels.

Bestuur RRZ