Het bestuur vergadert in de regel iedere maand en per jaar worden er twee Algemene Ledenvergaderingen belegd.

Het bestuur bestaat sinds 4 april 2023 uit:

vlnr: Edwin, Jacques, Elly, Theo en Michael

Commissies en werkgroepen ondersteunen het bestuur: