Het bestuur vergadert in de regel iedere maand en per jaar worden er twee Algemene Ledenvergaderingen belegd.

 

Het bestuur 2019 bestaat uit (vlnr):

 

Commissies en werkgroepen ondersteunen het bestuur: