Het bestuur vergadert in de regel iedere maand en per jaar worden er twee Algemene Ledenvergaderingen belegd.

Het bestuur bestaat sinds 26 april 2022 uit:

Commissies en werkgroepen ondersteunen het bestuur: