Ben jij een fitte hardloper of wandelaar en op zoek naar een leuke, gezellige vereniging? Loop lekker mee op je eigen niveau met de uitdagende trainingen in de prachtige omgeving van de Noord-Aa in Zoetermeer onder leiding van gecertificeerde trainers. Als je al hardloop- of wandelervaring hebt, dan kunnen we je meestal direct indelen in één van onze loopgroepen. In overleg met jou bepalen we dan welke groep het beste past bij jouw loopervaring en ambitie. Kijk hier wanneer onze ochtend- en avondtrainingen worden gegeven. 

Je kunt ook bij onze vereniging terecht als je wilt wandelen. Daarnaast hebben we diverse cursussen, zoals de kennismakingscursus voor de startende loper en hardloopcursussen voor de gevorderde loper om een snelle tijd op de Noord-Aa Polderloop of Geuzenloop Zoetermeer neer te zetten. Na deze cursussen ben je van harte welkom om lid te worden.

Hieronder de contributies zoals vastgesteld op de ALV van 28-11-2023, de Atletiekunie bedragen zijn vastgesteld tijdens de unieraadsvergadering van 23-11-2023.

Contributie Hardlopen (kalenderjaar 2024)

 • Lidmaatschap RRZ : € 177,- per jaar (€ 44,25 per kwartaal)
 • Lidmaatschap Atletiekunie : € 20,- per jaar. 
 • Optionele wedstrijdlicentie : € 27,- per jaar.
 • Eénmalige administratiekosten Atletiekunie : € 5,-

Contributie Wandelen (kalenderjaar 2024)

 • Lidmaatschap RRZ: € 104,- per jaar (€ 26,- per kwartaal)

Donateurs (kalenderjaar 2024)

 • Algemene donateurs € 26,- per jaar
 • Fiets donateurs € 98,- per jaar (€ 24,50 per kwartaal)

Incassodata 2024

 • 10 Januari   : Contributie 1e kwartaal (Hardlopers, Wandelaars en Fietsers) en inning jaardonateurs en AU bijdrage
 • 10 April       : Contributie 2e kwartaal (Hardlopers, Wandelaars en Fietsers)
 • 10 Juli          : Contributie 3e kwartaal (Hardlopers, Wandelaars en Fietsers)
 • 10 Oktober : Contributie 4e kwartaal (Hardlopers, Wandelaars en Fietsers)

Zoetermeerpas

Road Runners Zoetermeer toont haar maatschappelijke betrokkenheid door mee te doen aan regelingen van de gemeente om burgers financieel te ondersteunen die normaliter niet de middelen hebben om lid te zijn van een sportvereniging. Op grond van deze regelingen krijgen houders van een Zoetermeerpas 40% korting op het lidmaatschap van RRZ. Ook hoeven geen administratiekosten betaald te worden. Op de Lidmaatschapskosten AU en administratiekosten AU wordt geen korting gegeven.

Contributie

Road Runners Zoetermeer indexeert jaarlijks de contributie, met als richtlijn het CBS indexcijfer voor sportclubs. Je betaalt het lidmaatschap per kwartaal via automatische incasso.

De minimum leeftijd voor het lidmaatschap is 18 jaar.

Vul aub onderstaand formulier in en een van onze trainers neemt zo spoedig mogelijk contact met je op.

Geef aan of je komt om hard te lopen of te wandelen.
Op welke tijden wil je komen trainen? Mag ook een combinatie zijn.
Op welke tijden wil je komen wandelen? Mag ook een combinatie zijn.
Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Email adres
Straat
Huisnummer + toevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoon (mobiel)
Geboortedatum
Als je lid wordt, zal van deze rekening via automatische incasso het lidmaatschap worden afgeschreven.
Ten name van
Heb je vragen of loop je nu al mee in een groep? Geef het mee in het opmerkingen veld.

  
   
  


Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van Road Runners Zoetermeer is op te zeggen per 1e dag van het komende kalenderkwartaal. Er geldt geen opzegtermijn. Het lidmaatschap van de Atletiekunie is altijd voor een heel kalenderjaar en dient voor 28 november te worden opgezegd.
Voor vragen over of opzegging van het lidmaatschap kan je terecht bij onze ledenadministratie: leden@roadrunnerszoetermeer.nl.