Ben jij een fitte hardloper en op zoek naar een leuke, gezellige vereniging? Loop lekker mee op je eigen niveau met de uitdagende trainingen in de prachtige omgeving van de Noord-Aa in Zoetermeer onder leiding van gecertificeerde trainers. Als je al hardloopervaring hebt, dan kunnen we je meestal direct indelen in één van onze loopgroepen. In overleg met jou bepalen we dan welke groep het beste past bij jouw loopervaring en ambitie. Kijk hier wanneer onze ochtend- en avondtrainingen worden gegeven. 

Je kunt ook bij onze vereniging terecht als je wilt wandelen. 
Daarnaast hebben we diverse cursussen, zoals de kennismakingscursus voor de startende loper en hardloopcursussen voor de gevorderde loper om een snelle tijd op de Noord-Aa Polderloop of Geuzenloop Zoetermeer neer te zetten. Na deze cursussen ben je van harte welkom om lid te worden.

Contributie Hardlopen (kalenderjaar 2020)

 • Lidmaatschap RRZ : € 147,- per jaar (€ 36,75 per kwartaal)
 • Lidmaatschap Atletiekunie : € 17,20 per jaar. 
 • Optionele wedstrijdlicentie : € 23,20 per jaar.
 • Eénmalige administratiekosten RRZ : € 5,00
 • Eénmalige administratiekosten Atletiekunie : € 7,60

Contributie Wandelen (kalenderjaar 2020)

 • Lidmaatschap RRZ: € 83,- per jaar (€ 20,75 per kwartaal)
 • Lidmaatschap Koninklijke Wandelbond-Nederland (KWBN) : € 10,00 per jaar. 
 • Eénmalige administratiekosten RRZ : € 5,00

Donateurs

 • Algemene donateurs € 22,50 per jaar
 • Fiets donateurs € 81 per jaar (€ 20,25 per kwartaal)

Road Runners Zoetermeer indexeert jaarlijks de contributie, met als richtlijn het CBS indexcijfer voor sportclubs. Je betaalt het lidmaatschap per kwartaal via automatische incasso. Het eerste kwartaal van ieder jaar verhogen we het bedrag met de jaarbijdrage van de Atletiekunie of de Wandelbond. De éénmalige administratiekosten voor nieuwe leden verrekenen we met de contributie van het eerstvolgende kwartaal. We incasseren de contributie aan het begin van het kwartaal. Voor algemene donateurs geldt dat we dit jaarlijks in januari incasseren. De minimum leeftijd voor het lidmaatschap is 18 jaar.

Vul aub onderstaand formulier in en een van onze trainers neemt zo spoedig mogelijk contact met je op.
Geef aan of je komt om hard te lopen of te wandelen.
Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Email adres
Straat
Huisnummer + toevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoon (mobiel)
Geboortedatum
Als je lid wordt, zal van deze rekening via automatische incasso het lidmaatschap worden afgeschreven.
Ten name van

  
   
  


Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van Road Runners Zoetermeer is op te zeggen per de 1e dag van het komende kalenderkwartaal. Er geldt geen opzegtermijn. Het lidmaatschap van de Atletiekunie is altijd voor een heel kalenderjaar en dient voor 28 november te worden opgezegd. Het lidmaatschap van de KNWB is altijd voor een heel kalenderjaar en dient voor 29 oktober te worden opgezegd.  Voor vragen over of opzegging van het lidmaatschap kan je terecht bij onze ledenadministratie: leden@roadrunnerszoetermeer.nl.