Ook bij warmte gaan de trainingen door.

Afspraak is dat er bij temperaturen boven de 25 graden de trainingen worden aangepast. Nadruk ligt op actief bezig zijn.

De trainer bepaalt voor activiteit het wordt. Te denken valt aan wandelen, corestabilitytraining, zwemmen.