Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 29 november zijn Hans Rolff en Diederik Post benoemd tot erelid van de Road Runners Zoetermeer.

Hans Rolff is sinds 1 januari 1996 lid van onze vereniging. In september van 1997 is hij ook assistent trainer geworden en heeft direct zijn trainerslicentie behaald. De jaren daarna speelde hij een leidende rol ion de Technische Commissie en was de praktijkbegeleider van nieuwe trainers. In 2005 heeft hij ook zitting gehad in het bestuur, verantwoordelijk voor de technische zaken. Ook heeft Hans presentaties gegeven aan de AU over  “Het nieuwe lopen”. Naast trainer van diverse groepen, heeft Hans ook jarenlang de kennismakingscursus gegeven. In 2018 is Hans de aanjager geweest om het wandelen binnen de vereniging op de kaart te zetten. Er staat nu een professionele structuur met meerder wandelbegeleiders en we hebben inmiddels 80 wandelaars binnen de vereniging. Ook voor de wandelaars worden 2 keer per jaar kennismakingscursussen gehouden, waardoor er weer nieuwe leden instromen.

Diederik Post is al sinds 1992 lid van de vereniging en in zijn jongere jaren een actieve loper van meerdere marathons. Al snel werd hij betrokken bij de clubhuiscommissie en verzorgde samen met anderen de inkoop. Ook verzorgde hij de catering bij verschillende evenementen van de vereniging, o.a. van de nieuwjaarsreceptie en de Geuzendag Zoetermeer. Op dit moment is Diederik een wandelaar die ook de Vierdaagse van Nijmegen nog loopt. Daarnaast is hij nog steeds betrokken achter de bar in de ochtendgroep en verzorgt de inkoop.

Ben heeft namens het bestuur een cadeau overhandigd met een blijvende herinnering aan het erelidmaatschap.