Locatie 2: Parkeerplaats onder station Voorweg Hoog,  Piet Bakkerhove. Parcoursen richting Buytenpark.

Locatie 3: Parkeerplaats station Voorweg Laag, ir.Veltplein. Parcoursen richting Westerpark.