Algemene Leden Vergadering november 2021

Het is gebruikelijk in de vereniging dat de belangrijkste besluiten op de ALV worden genomen. Ervan uitgaande dat er de komende weken geen beperkende maatregelen worden genomen door de overheid, wordt de ALV op 16 november 2021 om 19:30 in het clubgebouw gehouden.

Het is mogelijk om bij deze vergadering aanwezig te zijn om je stem uit te brengen, of je kunt je stem indienen via het besluitenformulier. Het is niet mogelijk om beide opties te doen, elk lid kan maar één keer een stem uitbrengen.

Voor degene die de vergadering willen bijwonen, is het hebben van een QR code verplicht.

De ALV heeft de volgende agendapunten:

  1. Mededelingen bestuur.
  2. Goedkeuring notulen ALV april 2021. De notulen zijn hier in te zien.
  3. Goedkeuring begroting 2022. Hiervoor zijn de documenten beschikbaar: Begroting 2022 en de Toelichting op begroting 2022 en voorlopige cijfers 2021.
  4. Rondvraag.

Je kunt niet meer je stem uitbrengen.

Je kunt je nog wel aanmelden voor het bijwonen van de ALV of je komt direct op dinsdag 16 november naar het clubhuis.